Dne 1.4.2021 Už to bude pět let co nabízíme ve svém sortimentu také měřicí přístroje mnichovské společnosti Gossen. Než jsme Gossen začali nabízet i dalším zájemců, získal si nejdřív i nás jako jeho dlouholeté uživatele.

Historie

Společnost Paul Gossen Co. K.-G., Factory for Electrical Measuring Instruments byla založena pány Paulem Gossenem a Ottem Cohnem roku 1919. Společnost zahájila svůj provoz prodejem svých měřicích přístrojů elektrických veličin. V roce 1932 přibyly do portfolia společnosti i přístroje zabývající se fotometrií. Společnost prošla mnoha organizačními změnami a sloučením s norimberskou společností Metrawatt. Roku 1997 se od kmenové společnosti (tehdy již nazvané Gossen GmBH) oddělila její fotometrická divize pod názvem GOSSEN Foto- und Lichtmesstechnik GmbH.

Společnost má dnes zastoupení ve více jak třiceti zemích po celém světě a ve svém portfoliu nabízí přístroje pro měření osvětlenosti, jasu či spektrálních vlastností a kolorimetrie. Profesionální fotografové také nesmí přehlédnout jejich řady expozimetrů.

Luxmetry - MAVOLUX

Luxmetrům se společnost věnuje ve své produktové řadě Mavolux. A to třídám přesností B a C. Co to znamená? Luxmetry třídy B slouží k provoznímu měření a je to právě ta třída přesnosti, která je platnými normami zabývajícími se měřením potřebná k ověření parametrů staveb. Výsledky naměřené pomocí luxmetrů Mavolux 5032B je tedy možné předložit ke kolaudačnímu řízení. A nejen pro to. Luxmetry patří dle vyhlášky Ministerstva Průmyslu a Obchodu 345/2002 Sb. mezi měřidla stanovená k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Luxmetry, které mají typovou zkoušku a je možné je tedy používat k potřebám kolaudačního řízení, se dají spočítat na prstech jedné ruky. Jedním z těchto prstů je i luxmetr Mavolux 5032B o jehož typovou zkoušku zažádala společnost Artlite Studio roku 2019 u Českého metrologického institutu a tento typ luxmetru zde byl také schválen (značka schválení TCM 410/19-5628).

Celkový rozsah luxmetru je od 0.01 lx do 199 900 lx. Umožňuje tedy měřit jak extrémně nízké hodnoty (nouzové osvětlení), tak i hodnoty velmi vysoké (denní světlo na nezastíněné rovině).

Pokud měříte na testovací lavici nebo automatizovaném přípravku, oceníte dvě funkce. Do interní paměti přístroje lze uložit až 100 hodnot a pomocí sériového rozhraní je pak možné luxmetr ovládat dálkově například podle předpřipravených skriptů.

Jako příslušenství také nabízíme nástavec pro měření jasu.

Image 0
K luxmetru nabízíme i ověření luxmetru což z něho dělá nezbytného pomocníka při schvalovacích procesech.

Spektrometry - MAVOSPEC

Mnozí z nás si jistě z hodin Fyziky na Základní škole pamatují, že světlo je elektromagnetickým vlněním. Někteří z nás si pak ještě pamatují, že lidské oko vnímá elektromagnetické vlnění v rozsahu přibližně 350-750 nm. A k čemu je nám to dobré? K mnoha věcem. Rozložení světelného spektra má na člověka enormní vliv. Ať už jde o kvalitní spánek, bdělost přes den, rozpoznávání barev a další fyziologické či psychologické pochody. Spektrum světla ovlivňuje barevný vjem pozorovaného předmětu. Svítidla pro lékařské ordinace mají předepsaný požadavek na vysokou věrnost barev, aby nedošlo k nesprávné diagnóze. Jako příklad můžeme uvést různá kožní onemocnění nebo dentisty.

Gossen nabízí své spektrometry řady Mavospec Base pro ověření právě těchto informací. Měřením můžete získat informace o barevné teplotě (přesněji náhradní teplotě chromatičnosti Tc), o Indexu podání barev, ale i barevné souřadnice XYZ, YUV či LAB. Pokud potřebujete hlubší analýzu naměřených dat, tak export dat je možný pomocí připravené microSD karty ve formátu protokolu XLS.

Spektrometr zároveň plní úlohu luxmetru třídy přesnosti B.

Image 2

Jasoměry – MAVO-SPOT

Fotometrie popisuje mnoho různých veličin, z nichž nejznámější jsou nejspíš Světelný tok a Osvětlenost. Jas hraje ovšem v našem vnímání okolí hlavní roli, protože je to především Jas objektu, který nám dovoluje posuzovat scénu. Kontrast míst, které jsou velmi jasné oproti málo jasným místům vytváří pocit oslnění. I dostatečně osvětlená deska stolu nebude působit příliš osvětleně pokud bude černá.

Jas bilboardu proti černému pozadí může působit silně rušivě a nedostatečný jas povrchu vozovky může zvýšit rizikovost silničního úseku.

Proto máme v nabídce i jasoměry třídy přesnosti B řady Mavo-spot.

Stejně jako luxmetry Mavolux je i Mavo-spot vybavený vnitřní pamětí (10x100 záznamů) a řízením pomocí sériového rozhraní. Mavospot je opatřen objektivem, který poskytuje zorné pole v rozsahu 15° a který měří v 1°. Pro porovnávání kontrastu scény je v Mavospotu implementována řada operací pro porovnávání dvou naměřených hodnot jasu.

Image 4

Pro více informací navštivte webové stránky Gossenu.

Související články

Stanovené měřidlo

Luxmetry Gossen řady 5032 obdržely k 13. březnu 2019 certifikaci stanoveného měřidla, které může být používáno v oficiálních měřeních pro státní orgány. Certifikáty jsou k nahlédnutí. Luxmetry lze zakoupit u naší firmy, lze zařídit i kalibraci v ČMI nebo EZÚ.

19.03.2019
Celý článek

GOSSEN

Oznamujeme obchodním partnerům, že od 1.4.2016 jsme se stali oficiálním distributorem výrobků firmy Gossen. Dodáváme expozimetry, luxmetry i spektrometry, zajistíme kalibraci a servis.

13.04.2016
Celý článek

Kontaktujte nás s jakýmkoliv dotazem

Rádi Vám odpovíme na vaše případné dotazy o světle.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů